Obiekt 810

Posted on

Po sąsiedzku z ruinami Dugi-2 koło wsi Łucz znajduje się dosyć ciekawy obiekt, który w czasach Związku Radzieckiego był oznaczony numerem 810. Jest to pokaźnych rozmiarów pole antenowe z dwoma charakterystycznymi masztami. Na Wikimapii są one błędnie oznaczone jako pozostałości Dugi, co wielu wprowadza w błąd. To kolejny raz potwierdza, że nie należy bezkrytycznie podchodzić do informacji zawartych w Wikimapii.

DSC0401

Budowa centrum radiowego rozpoczęła się w 1949. W grudniu 1953 uruchomiono pierwszą radiostację nadającą program radiowy za granicę. 16 lutego 1954 oficjalnie uruchomiono Mikołajowskie Centrum Radiowonadawcze. W 1961 stacja brała udział w łączności radiowej misji Wostok 1. Podczas kryzysu kubańskiego była wykorzystana do zapewnienia łączności z Kubą. Zagwarantowała też po raz pierwszy na świecie stałą łączność radiową podczas transatlantyckiego lotu nad kołem podbiegunowym. W 1964 uruchomiono drugą część centrum a w 1976 trzecią. Wraz z rozbudową centrum wybudowano też nowe obiekty we wsi Łucz, m.in. bloki mieszkalne, szkołę, przedszkole czy przychodnię.

DSC0400

Oprócz nadawania programów radiowych na falach średnich i krótkich obiekt służył również do zagłuszania stacji zachodnich takich jak BBC, Deutche Welle, Radio Watykan, Głos Ameryki, Radio Wolna Europa. Stacja zagłuszająca składała się z 5 nadajników po 500 kW mocy każdy. Po rozpadzie Związku Radzieckiego zaprzestano działalności zagłuszającej i dokonano modernizacji obiektu, przystosowując go do nowoczesnych technologii. Jednocześnie rozpoczęto nadawanie programów ukraińskich. W 1996 rozpoczęły się kłopoty finansowe centrum. Dostawca energii elektrycznej odciął prąd z powodu niezapłaconych rachunków. Przyczyną tego było niepłacenie za usługi nadawcze przez głównego klienta – Radio Ukraińskie. Przed kompletnym upadkiem stację uratowali klienci zagraniczni, jak Anglia czy Rosja nadająca stamtąd swoje audycje propagandowe na Bliski Wschód czy Kaukaz.

DSC0392

W pogoni za zagłuszaniem coraz większych i odleglejszych obszarów obiekt 810 przeprowadził interesujący eksperyment. Do ogromnej anteny zainstalowanej na 13 masztach rozstawionych w kształcie paraboli podłączono 7 nadajników. Ich łączna moc była stopniowo zwiększana do 3 MW. Dzięki niezwykle wydajnej antenie, której zysk wynosił 38 dBi, uzyskano moc EIRP bliską 19 GW. Nasłuch przeprowadzano w Waszyngtonie. Przy mocy nadawczej 2 MW sygnał wyraźnie osłabł, a przy pełnej mocy całkowicie zaniknął. Okazało się, że przy zwiększaniu mocy jonosfera traci właściwości odbijające i sygnał powędrował w kosmos. Eksperyment zakończył się niepowodzeniem, jednak przyniósł wartościową wiedzę.

DSC0397

Obecnie obiekt ten należy do ukraińskiego przedsiębiorstwa radiodyfuzyjnego RRT*, a dokładnie do jego mikołajowskiej filii MFKRRT (МФКРРТ). Do 27 lipca 2012 była tu niezależna łuczewska filia LFKRRT (ЛФКРРТ), jednak ze względów ekonomicznych została połączona z mikołajowską. Zdjęcia zostały wykonane 18 lipca 2012 tuż przed reorganizacją. Obecnie radiocentrum we wsi Łucz nadaje Program Pierwszy Ukraińskiego Radia (УР1) oraz kanał telewizyjny Inter. Możliwości techniczne centrum pozwalają na pokrycie swoim zasięgiem całej Ukrainy, jak również obu Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu.

DSC0402

Podobny ośrodek znajdował się 45 km na wschód od Lwowa koło miejscowości Krasne. Nosił numer 811.

* RRT – ukr. РРТ, Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення – koncern radiofonii, radiokomunikacji i telewizji