DOSAAF

Posted on

Przy ul. Łesi Ukrainki 9 w Prypeci znajduje się budynek, w którym swoją siedzibę miała paramilitarna organizacja DOSAAF – Dobrowolne Towarzystwo Współdziałania z Armią, Lotnicwem i Flotą (ros. ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). Jej celem było przygotowanie młodych obywateli do obrony ZSRR oraz wychowanie w duchu socjalistycznym i miłości do sił zbrojnych ZSRR. Członkiem mógł zostać każdy, kto ukończył 14 lat. Historia organizacji sięga roku 1927. Wtedy to powołano do życia OSOAWIACHIM – Towarzystwo Współdziałania z Obroną, Przemysłem Lotniczym i Chemicznym (ros. ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). W 1948 na bazie tej organizacji powstały trzy oddzielne towarzystwa: DOSARM, DOSAW i DOSFLOT (ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ). W 1951 zostały one zjednoczone do postaci DOSAAF.

_DSC5834
Nad wejściem głównym charakterystyczne logo przdstawiające tarczę strzelecką oraz muszkę i szczerbinkę broni. Podobne znajduje się na budynku strzelnicy przy szkole nr 5.

_DSC5853

_DSC5854

_DSC5855
Budynek ochrony. Konstrukcja przylegająca do budynku to prawdopodobnie kojec dla psa stróżującego.

_DSC5856

_DSC5843

Po awarii budynek zajął Kompleks, organizując tu warsztaty elektrotechniczne.

_DSC5837

_DSC5842

_DSC5841

_DSC5840

_DSC5839

_DSC5836

Pozostało kilka rekwizytów przypominających lata działalności DOSAAF – sprzęt sportowy. Osmolone ściany to prawdopodobnie rezultat działalności złomiarzy – wypalania izolacji z kabli.

_DSC5850

_DSC5852

_DSC5851

Ostatnie piętro budynku pozbawione okien zajmowała strzelnica z dziesięcioma 25-metrowymi torami. Na zdjęciach widoczne kulochwyty. Większość wyposażenia strawił pożar.

_DSC5849

_DSC5847

_DSC5846

Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego DOSAAF zakończyło działalność. W jej miejsce w Federacji Rosyjskiej powstała ROSTO – Rosyjska Obronna Sportowo-Techniczna Organizacja (РОСТО – Российская оборонная спортивно-техническая организация). W 2010 w Rosji reaktywowano działalność DOSAAF.